אדווה פתרונות נסגרה

במידה ותרצה להמשיך ולקבל שירותי אחסון והפעיל את אתר האינטרנט

יש לפנות ל- די.אר.פי שירותי אינטרנט


בטלפון : 077-4345121

www.drp.co.il

 

בברכה ,

דוד מאיר לוי